Ustanova ZAGREB FILM 17. siječnja 2018. objavljuje
 
Natječaj za produkciju animiranih filmova
 
1. Na natječaj se prijavljuju projekti za produkciju ili koprodukciju animiranih filmova Ustanove ZAGREB FILM.
 
2. Prijavljeni projekti trebaju sadržavati (ispisano i na CD-u):
 
– popunjenu prijavnicu (koja se može dobiti u Ustanovi Zagreb film, Vlaška 70, Zagreb ili na internetskoj stranici Ustanove ZAGREB FILM); -> KLIKNITE I PREUZMITE OVDJE
 
– sinopsis i scenarij sa slikovnim predlošcima (layout);
 
– slikovnu knjigu snimanja;
 
– redateljsku koncepciju.
 
Natječajni materijal koji se predaje na natječaj za produkciju animiranih filmova mora biti na hrvatskom jeziku.
 
3. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske i tvrtke s projektom za koji imaju autorska prava – uz navedenog redatelja koji će projekt realizirati.
 
4. Odabir projekata obavlja selekcijska komisija Ustanove Zagreb film te konačnu odluku donosi Ustanova ZAGREB FILM. Poseban naglasak na ovom natječaju stavit će se na stop motion filmove, no primaju se sve forme animiranog filma.
 
5. Natječaj je otvoren do 16. veljače 2018. godine, a objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ustanove ZAGREB FILM.
 
6. Prijava na natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom šalje se na adresu:
 
Ustanova ZAGREB FILM, Vlaška 70, 10 000 Zagreb. Prijave se primaju zaključno s poštanskim datumom 16. veljače 2018. godine.
 
Neće se razmatrati prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija i one koje ne stignu u navedenom roku.
 
7. Slanjem prijavne dokumentacije prihvaćaju se sva pravila i uvjeti natječaja projekta.
 
8. Popis projekata koji su prihvaćeni na natječaju bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Ustanove ZAGREB FILM.
 
9. Pravilnik natječaja nalazi se na službenoj internetskoj stranici Ustanove ZAGREB FILM: www.zagrebfilm.hr -> KLIKNITE I PREUZMITE OVDJE