Pravni akti

Statut Ustanove Zagreb film
Pravilnik o radu
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i opisu poslova u Ustanovi Zagreb film

Financijski planovi i izvještaji

Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja
Obrazloženje izvršenja plana 2022.
Plan za 2022. – izvršenje rashodi
Plan za 2022. – izvršenje prihodi
Obrazloženje financijskog plana za 2023.
Financijski plan 2023. — 2025.
Bilješke uz financijski izvještaj 31.12.2022. Ustanova Zagreb film
Financijski izvještaji 31.12.2022.
Obrazloženje financijskog plana 2022.
Financijski plan 2022. — 2024.
Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja
Obrazloženje izvršenja plana 2021.
Bilješke uz bilancu 31.12.2021.
Izvršenje plana 2021. rashodi – detaljno po izvorima financiranja
Plan za 2021. – izvršenje rashodi
Plan za 2021. – izvršenje prihodi
Financijsko izvješće – proračun 01.01. — 31.12.2021.
Financijski plan 2021. — 2023.
Obrazloženje izvršenja plana 2020.
Izvršenje plana 2020. – Opći dio
Plan rashoda 2020. – izvršenje
Plan prihoda 2020. – izvršenje
Financijsko izvješće 2020.
Financijski plan 2020. — 2022.
Financijski plan 2019. — 2021.
Izvršenje plana 2019. — 2021.
Financijsko izvješće 2019.
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj – 2018.
Proračun 01.01. — 31.12.2018.
Proračun 01.01. — 31.12.2017.

Nabava

Plan nabave 2023. – dopuna
Registar ugovora 2023.
Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave od 22.06.2022.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi od 14.05. 2022.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi od 07.04.2021.
Pravilnik o nabavi roba i usluga (opći akt – jednostavna nabava)
Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. g.
Plan nabave za 2023. godinu
Registar ugovora 2022.
Plan nabave 2022 – dopuna
Plan nabave 2022. – dopuna
Plan nabave za 2022. godinu
Registar ugovora 2021.
Dopunjeni plan nabave za 2021.
Plan nabave 2021.
Registar ugovora 2020.
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Registar ugovora 2019.
Plan nabave za 2018. godinu

Sjednice upravnog vijeća

Zapisnik 87. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 86. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 85. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 84. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 83. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 82. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 81. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 80. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 79. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 78. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 77. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 76. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 75. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 74. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 73. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 72. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 71. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 70. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 69. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 68. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 67. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 66. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 65. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 64. sjednice Upravnog vijeća

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama