Pravni akti

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Statut Ustanove Zagreb film – 26.10.2023.
Statut Ustanove Zagreb film
Odluka – iznos osnovice za plaću od 01.01.2024.-31.12.2024.
Pravilnik o radu
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i opisu poslova u Ustanovi Zagreb film

Financijski planovi i izvještaji

Financijski izvještaji 30.06.2024.
Bilješke uz financijsko izvješće 01.01.-30.06.2024.
Rebalans 2024.
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove Zagreb film za 2023. godinu
Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana Ustanove Zagreb film za 2023. godinu
Financijski izvještaji 31.12.2023.
Bilješke uz financijski izvještaj 31.12.2023.
Financijski plan za 2024.
Rebalans plana 2023 II
Rebalans plana 2023
Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja
Obrazloženje izvršenja plana 2022.
Plan za 2022. – izvršenje rashodi
Plan za 2022. – izvršenje prihodi
Obrazloženje financijskog plana za 2023.
Financijski plan 2023. — 2025.
Bilješke uz financijski izvještaj 31.12.2022. Ustanova Zagreb film
Financijski izvještaji 31.12.2022.
Obrazloženje financijskog plana 2022.
Financijski plan 2022. — 2024.
Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja
Obrazloženje izvršenja plana 2021.
Bilješke uz bilancu 31.12.2021.
Izvršenje plana 2021. rashodi – detaljno po izvorima financiranja
Plan za 2021. – izvršenje rashodi
Plan za 2021. – izvršenje prihodi
Financijsko izvješće – proračun 01.01. — 31.12.2021.
Financijski plan Ustanove Zagreb film 2021. libusoft
Obrazloženje financijskog plana 2021.
PLAN 2021. proračun – razrada ZGB.FILM-FILM.URED
Obrazloženje izvršenja plana 2020.
Izvršenje plana 2020. – Opći dio
Plan rashoda 2020. – izvršenje
Plan prihoda 2020. – izvršenje
Financijsko izvješće 2020.
Bilješke uz bilancu 31.12.2020.
Materijalni rashodi PLAN 2020. UST.ZAGREB FILM
Obrazloženje – PLAN 2020. UST.ZAGREB FILM
OPĆI DIO – PLAN 2020. UST.ZAGREB FILM
PLAN PRIHODA – PLAN 2020. UST.ZAGREB FILM
Plan rashoda – PLAN 2020. UST.ZAGREB FILM
Vlastiti prihodi – PLAN 2020. UST.ZAGREB FILM
FIN.PLAN 2019-2021 OPĆI DIO
FIN.PLAN 2019-2021 PRIHODI
FIN.PLAN 2019-2021 RASHODI
Obrazloženje financijskog plana 2019
Izvršenje plana 2019. — 2021.
Bilješke uz bilancu 31.12.2019.
Financijsko izvješće 2019
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj – 2018.
Proračun 01.01. — 31.12.2018.
Proračun 01.01. — 31.12.2017.

Objava informacija o trošenju sredstava

Informacija o trošenju sredstava – lipanj 2024.
Informacija o trošenju sredstava – svibanj 2024.
Informacija o trošenju sredstava – travanj 2024.
Informacija o trošenju sredstava – ožujak 2024.
Informacija o trošenju sredstava – veljača 2024.
Informacija o trošenju sredstava – siječanj 2024.

Nabava

Registar ugovora 2024. –  Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora Ustanove Zagreb film, objavljen je i dostupan u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Plan nabave za 2024. – 3. izmjena
Plan nabave za 2024. – 2. izmjena
Plan nabave za 2024. – 1. izmjena
Plan nabave za 2024. godinu
Plan nabave 2023. – dopuna
Registar ugovora 2023.
Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave od 22.06.2022.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi od 14.05. 2022.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi od 07.04.2021.
Pravilnik o nabavi roba i usluga (opći akt – jednostavna nabava)
Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. g.
Plan nabave za 2023. godinu
Registar ugovora 2022.
Plan nabave 2022 – dopuna
Plan nabave 2022. – dopuna
Plan nabave za 2022. godinu
Registar ugovora 2021.
Dopunjeni plan nabave za 2021.
Plan nabave 2021.
Registar ugovora 2020.
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Registar ugovora 2019.
Plan nabave za 2018. godinu

Sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 93. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 92. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 91. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 90. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 89. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 88. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 87. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 86. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 85. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 84. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 83. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 82. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 81. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 80. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 79. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 78. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 77. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 76. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 75. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 74. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 73. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 72. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 71. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 70. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 69. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 68. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 67. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 66. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 65. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 64. sjednice Upravnog vijeća

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama