Redatelj: Nenad Janković
Trajanje: 4 minute
Planirani datum završetka: prosinac 2018.
Film je vizualizacija pjesme Albatros Charlesa Baudelairea, slavne pjesme bogate simbolikom i snažnom izražajnošću.