Osvetnik (1958)

Bergamo ’59. – pohvala
AIAFF, Annecy ’60. – specijalno priznanje za muzičku partituru

Koncert za mašinsku pušku (1958)

London Film Festival ’59. – nagrada žirija kritike
Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd ’60. – 3. nagrada za režiju, nagrada za crtež
San Francisco International Film Festival. – 1. nagrada Golden Gate

Samac (1958)

Festival jugoslavenskog filma, Pula ’58. – 1. nagrada za režiju Zlatno pero žirija jugoslavenske filmske kritike
Biennale, Venecija ’59. – Grand prix
International Film Festival, Edinburgh ’59. – počasna diploma
Godišnja nagrada grada Zagreba ’59.

Na livadi (1957)

Festival jugoslavenskog filma, Pula ’57. – nagrada za najbolje likovno rješenje
International Short Film Festival, Oberhausen ’59. – specijalna diploma