Petra Zlonoga

Rođena 1982. u Zagrebu. Diplomirala grafički dizajn na Studiju dizajna i animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2009. radi samostalno kao grafička dizajnerica, ilustratorica i animatorica. Autorica je nagrađivanih animiranih filmova Daniil Ivanoviču, oženi me (2007), Gregor (2010), Lisica (2010), Daniil Ivanoviču, slobodan si (2011), Glad (2014), Jedan od mnogih (2018).