Aleksandra Rotar

Rođena 1963. u Pazinu. Diplomirala na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Beču. Povremeno vodila likovne radionice. Njezina područja djelovanja jesu slikarstvo, grafika, grafički dizajn, scenografija, instalacija, ilustracija, kompjuterska grafika, animirani film te pedagoški rad (radila kao asistentica na Pedagoškom fakultetu, trenutačno predaje na Visokoj učiteljskoj školi u Puli). Realizirala je nekoliko samostalnih te sudjelovala u nizu skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.