Nikola Radović

Rođen 1985. godine u Osijeku. Diplomirao na Odsjeku animiranog filma i novih medija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Transecho je njegov diplomski rad, a riječ je o filmskom promišljanju apstraktnog svijeta koji je realiziran kombiniranom tehnikom klasične i digitalne 3D animacije. Pored režije, na Transechu je radio i layout, animaciju, dizajn, kompoziting te glazbu i zvuk. Radio kao glavni animator i bio zadužen za 3D karakternu animaciju na filmu Cvijet bitke Simona Bogojevića Naratha.

Filmografija

Animirani filmovi