Goran Radošević

Rođen 1988. u Splitu. Završio preddiplomski studij vizualnih komunikacija na Umjetničkoj akademiji u Splitu i diplomski studij animiranog filma na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovao je na brojnim izložbama i radionicama poput Hrvatskog biennala ilustracije, Animafesta, ZGRAF-a i drugih, te je izabran za autora vizuala, špice i teasara 27. izdanja Festivala svjetskog animiranog filma – Animafesta Zagreb na međunarodnom natječaju. Živi i radi u Splitu.