Davor Međurečan

Rođen 1971. u Zagrebu. Animacijom se bavi od 1995. Režirao je nekoliko kratkih animiranih filmova – Glavno jelo (1997), Kyrie Eleison (2004), Faust ili o padu (2009) – te reklama i promotivnih filmova. S Markom Meštrovićem surežirao je dva uspješna animirana filma Ciganjska (2004) i Silencijum (2006), a osim animacijom bavi se i ilustracijom.