Darko Masnec

Rođen 1985. u Celju, u Sloveniji, živi i radi u Zagrebu. Diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Mariboru (smjer Likovna umjetnost), potom završio Studij animiranog filma na Odsjeku za animirani film i nove medije pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje danas radi u suradničkom zvanju asistenta. Godine 2017. doktorirao s temom Zagrebačka škola crtanog filma – umjetničke i tržišne prakse u kontekstu videoigara na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Autor je višestruko nagrađivanog animiranog filma Ja već znam što čujem (2012), radio je kao animator na više kratkih filmskih projekata, objavio nekoliko članaka i predavanja na temu animacije i videoigara. U galerijskom kontekstu najviše se bavi konceptualnim umjetničkim praksama.