Dino Krpan

Rođen 1969. u Zagrebu. Diplomirao produkt dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1998. osniva jedan od prvih studija za produkt dizajn u Hrvatskoj. Osvojio je mnoge nagrade za dizajn u Hrvatskoj i sudjelovao na izložbama dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu. Nakon nekoliko godina bavljenja 3D animacijom, u 2001. počinje surađivati na animiranim filmovima u području digitalne montaže, kompozitinga, 3D animacije i snimanja. Surađivao je na filmovima Priča prva, Spoj i Teorija odraza Darka Bakliže, Kućica u krošnji Darka Kreča i U susjedstvu grada Joška Marušića. Alea iacta est Krpanov je debitantski film.