Ljubica Heidler

Hrvatska filmska redateljica, animatorica, karikaturistica i crtačica stripova (Vukovar, 15. X. 1949). Diplomirala je 1971. likovnu pedagogiju na Visokoj pedagoškoj školi u Novom Sadu. Od 1973. radi kao fazerka i animatorica u Zagreb filmu, a potom kao redateljica, animatorica, scenografkinja i scenaristica u animiranim produkcijama Croatia filma i Filmoteke 16 te za Hrvatsku radioteleviziju. Javila se na samom izmaku Zagrebačke škole crtanoga filma; prva je samostalna autorica crtanih filmova (Et cetera…, 1979; On (U bolji život), 1980; Prsten na morskom dnu, 1984), kao i stripova u Hrvatskoj. Ostvarila je i animirane filmove Lisica i gavran, Lisica i roda te Lav i miš (svi 1984), Djed i repa (1985), Mala kuharica (2000., animirana serija za HRT), Vilma (2001), Od jutra do sutra (2005), Portret moga srca (2009), Ženska priča (2012); režirala je animirani film Davne kiše (2000). Realizirala je i više nastavnih element-filmova. Karikature, kratke stripove i ilustracije objavljivala je u listovima Danas, Mila, Večernji list, Vjesnik i dr.

Filmografija

Animirani filmovi