Slavko Goldstein

Hrvatski novinar i nakladnik (Sarajevo, 22. VIII. 1928. – Zagreb, 13. IX. 2017.). Gimnaziju je polazio u Karlovcu. S četrnaest godina (1942) priključio se antifašističkoj borbi. Nakon rata surađivao je u Studentskom listu (od 1947), a 1952. bio član osnivačke redakcije Vjesnika u srijedu, gdje je radio kao novinar i urednik (1952.–53., 1959.–60.). Otada je neprekidno djelovao u hrvatskom novinarstvu i nakladništvu, jedno vrijeme i na filmu. Bio je urednik i komentator na Radio Zagrebu (1954.–58). Člancima o kulturi, politici i suvremenim fenomenima kasnijih godina surađivao je u Startu i Danasu. Za Zagreb film je režirao dokumentarne filmove Devetnaest pitanja iz 1968. (1968.), Drežnica (1964.), Koncert za čehoslovačke turiste (1968.), Napisao stotine novinskih i esejističkih tekstova, predgovora ili pogovora knjigama koje je uredio, a napisao je i više scenarija za filmove (Signali nad gradom, 1960., Prometej s otoka Viševice, 1964., Akcija »Stadion«, 1977., i dr.). U nakladništvu se javlja od 1960-ih, najprije kao glavni urednik Stvarnosti (1968.–70.), zatim kao direktor Sveučilišne naklade Liber, direktor Novoga Libera (od 1991), savjetnik u Cankarjevoj založbi (1983.–92.) te direktor lista Tjednik (1996.–97.). Glavni urednik časopisa Erasmus (1993.–97.). Osnivač i prvi predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke (1989.–90.). Predsjednik Židovske općine Zagreb (1986.–90.).

Filmografija