Redatelj: Branko Farac

Trajanje: 7 minuta

Technement je priča o ljudskoj biti koja se gubi u različitim emanacijama. Čovjek i njegov prostor u neprekidnim su mijenama, simbiozama, rastu, kruženju i smrti. To je svijet u kojem majstor ceremonije vuče niti upravljajući ljudima, zavodeći ih, koristeći ih kao hranu. To radi čak i sa svojom družicom, koju iskoristi kao hranu za jaje iz kojeg se izlegne preobraženo biće, žena-ptica.