Izabrani projekti za produkciju na natječaju su: Lucija Bužančić “Iz geta”; Nenad Janković “Gutači tišine” te Vladislav Knežević “Aqualia”.
Zahvaljujemo svim autorima na sudjelovanju i poslanim prijavama.