Program škole crtanog filma za učenike osnovnih škola

Osnivanjem ove animatorske i crtano-filmske edukativne radionice prije osam godina, Zagreb film je imao namjeru pomoći širenju filmske kulture školskom uzrastu i pružiti mogućnost mladim i nadarenim učenicima, crtačima, da pronađu svoj prostor, spoznaju i znanje u ovom specifičnom filmsko-artističkom izrazu.

Crtani film je timski rad i podrazumijeva niz sudionika, ponekad vrlo raznorodnih vještina. Uvjereni smo da je Zagreb film upravo i najpozvaniji da si uzme u zadatak ovu vrstu edukacije i omogući djeci, ali i ostalim građanima, spoznaju o crtano-filmskom zanatu i ovom načinu umjetničkog izražavanja.

Protekli period od osam godina dobar je staž ove aktivnosti, pa se iz te prakse moglo iščitati niz smjerova u kojemu bi ova mala škola crtanog filma nadalje trebala živjeti.

Trajanje škole predvidjeli smo na bazi od 30 tjedana, odnosno 4 školska sata tjedno. S početkom u mjesecu listopadu i završno sa snimljenim radovima najboljih polaznika u mjesecu svibnju.

Nastava se odvija u za to predviđenim i opremljenim prostorima Zagreb filma u Vlaškoj 70, subotom u dvije grupe (8,30 do 15 sati). Školu vode vrsni mladi animatori odgajani i educirani na temeljima poznate «Zagrebačke škole crtanog filma» u Zagreb filmu.

Polaznici su podijeljeni u dvije skupine. Prva skupina su osnovnoškolci početnici, a druga su također osnovnoškolci, ali «napredni», koji su već pohađali školu i svladali neka znanja i vještine. Interes polaznika je velik i to nas vrlo raduje.

Svaki polaznik kroz 30 tjedana prolazi temeljito pregled teoretske nastave o povijesti i značaju crtano-filmskog djela, od učenja osnovnih izražajnih sredstava do gotovog jednominutnog uratka, koji se na kraju jedne edukativne cjeline snima i prikazuje polaznicima i uzvanicima. Ova edukativna crtano-filmska radionica ima i svoja tri stupnja nastavnih cjelina tako da polaznik kontinuirano kroz tri godine može zaista, uz uvjet da ima dara, svladati sve tajne klasične animacije i kad za to dođe vrijeme profesionalno se početi baviti ovom umjetnošću, što nam je u konačnici bio glavni i osnovni cilj.

Završetkom trogodišnje škole polaznici dobivaju diplomu kao potvrdu da su svladali osnove klasične animacije. Na kraju svake školske godine polaznici snimaju vlastiti crtani film u svojoj režiji na zajedničkoj kaseti. Prve godine to su jednostavni crtići, a tokom školovanja postaju složeniji sve dok ne postanu prava mala umjetnička djela.

Program škole

Uvod u crtani film

 • povijest crtanog filma (sa primjerima crtanih filmova Zagrebačke škole)
 • što je crtani film?
 • kako nastaje (što je filmska traka, brzina kretanja trake, koliko sličica u sekundi, izračunavanje vremena, zum, uštede pri animiranju)
 • smjerovi i vrste crtanog filma (sadržajno i animacijski)
 • tehnike animacije (animacija ljudi i predmeta, animacija lutki, plastelina, kolaža, animacija pijeska, animacija docrtavanjem i grecanjem)

Program rada

 • upoznavanje sa sredstvima animacije – što je štift i čemu služi?
 • kompozicija (izrez)
 • papir i cel (kako se koriste)
 • kamera – upoznavanje sa kamerom i načinom postavljanja – zum, otamnjenje i zatamnjenje, pretapanje, upotreba maski
 • korištenje štoperice (tajming)

Stvaranje filma

 • prvi zadatak crtanog filma je ideja (priča, odnosno sinopsis pa scenarij) po kojem će se raditi film (priča bez dijaloga koja se može iskoristiti za film)
 • likovno rješenje crtanog filma – kreiranje likova (najviše dva – tri lika) i pozadine
 • knjige snimanja u kojoj se postavlja osnovni sadržaj filma (crtaju se svi detalji i zapisuju) i određuje broj kadrova i tajming (otprilike vrijeme trajanja filma i broj crteža)
 • što su kadrovi i kako se određuje tajming

Animacija u olovci – glavna animacija (ekstremi) – linija pokreta

 • izvedbena animacija (crtež koji definira pokret)
 • faziranje: određivanje broja faza između ekstrema po brzini i karakteru pokreta
 • ciklusi: ciklus hoda, radnja u ciklus
 • scenografija (pozadine)
 • kopiranje i koloriranje (kopiranje na cel i koloriranje po papiru)
 • snimanje slike i zvuka
 • montaža

Dodatak programu:
Shodno afinitetima formirat će se ekipe od 2-3 polaznika kako bi se obratila pozornost na značaj timskog rada pri izradi crtanog filma.
Osim rada na vlastitim projektima, polaznici će imati zadatke rada na zadanu temu (adaptacija, reklama).
Jednom mjesečno planiran je gost predavač (ugledni ljudi iz struke-animatori, snimatelji...).

Predavač i voditelj škole u 2010/11 godini je Ana Marija Vidaković.

 
Naslovnica       |       Kontakt       |       Impressum Zagreb film © sva prava pridržana. Studio Imago