Život u moru odvija se trodimenzionalno. Čovjek mnoge vrste morskih organizama koristi za prehranu. Stoljećima se smatralo kako je more neiscrpan izvor hrene, oranica koju moraš sijati a koja uvijek daje. Mnogi nas biolozi upozoravaju da to nije tako. Onečišćenje mora sve je veće, lovi se nekontrolirano svim sredstvima, a javljaju se i nove opasnosti u prirodnim staništima riba.

Proizvodnja: HTV, 2005.

Šifra: 041094

Trajanje: 30 minuta