Nastavna cjelina: Hrvatska u drugoj polovici XIX. stoljeća

Nastavna jedinica:
Ukidanje hrvatsko-slavonske vojne granice i njezin povratak pod vlast

Hrvatskog sabora i bana

Šifra: 642

Šifra kazete: 518

Trajanje: 30 minuta