Nastavna cjelina: Hrvatska u novom vijeku; Hrvatska u XVIII. stoljeću

Nastavna jedinica:
Oslobađanje hrvatskih krajeva od turske vlasti
Utjecaj i reforme dvorskog apsolutizma u doba Marije Terezije; unutrašnje uređenje hrvatskog kraljevstva

Šifra: 641

Šifra kazete: 517

Trajanje: 30 minuta