Nastavna cjelina: Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, Hrvatska u novom vijeku

Nastavna jedinica: Turske provale u Hrvatsku; Organizacija otpora, Sabor u Cetinu; Hrvatska među zemljama Habsburške krune

Šifra: 639

Šifra kazete: 515

Trajanje: 30 minuta