Autor znanstvenog dijela projekta: mr. Goran Čular

Mr. Goran Čular najprije definira pojam vlasti, a zatim govori o podjeli vlasti, odnosu između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, te o poremećajima njihovih nadležnosti. Znanstvena tumačenja spretno se izmjenjuju sa stavovima anketiranih građana, grafitima, slikovnim prilozima, igrokazima, vicevima.

Proizvodnja: Phenomena

Režija: Sead Alić

Scenarij: Sead Alić

Šifra: 517

Šifra kazete: 393

Trajanje: 32 minute