Medvjed Sebastijan spavao je zimski san i tako gromoglasno hrkao da su se građani obratili za savjet Professoru Balthazaru. Sebastijana su prenijeli u šumu, ali ni to ih nije spasilo.

Režija: Zdenko Gašparović

Scenarij: M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 013204