Stil kao posebnost. Razlike među stilovima dvaju autora (Charlie Chaplin i Buster Keaton) ili dviju nacionalnih škola (talijanski neorealizam i socijalistički realizam). Osnovne karakteristike filmskih stilova: slikovitost, opisnost, verizam, poetičnost, naturalizam, film i stanja, fiksacije jednog događaja ili jednog objekta, otvorene i zatvorene metafore, itd. Stilovi epohe. Stilske specifičnosti nacionalnih kinematografija: američka nijema komedija, sovjetski revolucionarni film, njemački ekspresionizam, talijanski neorealizam, francuski novi val, čehoslovački poetski verizam, itd.

Namjena: osnovna i srednja, viša i visoka škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Zlatko Sudović

Scenarij: dr. Ante Peterlić i Zlatko Sudović

Šifra: 013016

Trajanje: 30 minuta