Jaje je u mnogim religijama simbol života i pojam nade. Kako je jaje postalo kršćanskim simbolom? Što o tome kaže legenda? Na način prihvatljiv djeci film vizualno tumači i ostale uskrsne simbole (magarac, nesit, janje, zec), te prikazuje kršćanske i nekršćanske uskršnje običaje.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 452

Šifra kazete: 329

Trajanje: 10 minuta