Medvjed Sebastijan svira, a Fred pleše i tako uveseljavaju građane Balthazargrada, koji ih obilno nagrađuju. Ali zimi Fred ostaje sam, bez zarade, jer Sebastijan spava zimski san. Ta bi se tužna situacija nastavila da svoje prste nije umiješao Professor Balthazar.

Režija: Milan Blažeković

Scenarij: M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 013204