Video Ugljikov dioksid prikazuje nekoliko laboratorijskih pokusa kojima se učenicima objašnjava kako ugljikov dioksid i ugljikov monoksid nastaju u procesu gorenja: npr. u cigaretnom dimu pri pušenju i automobilskim ispušnim plinovima. Projekciju predlažemo uz temu Oksidi ugljika i tematsku cjelinu Ekološki problemi današnjice.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: VIDEOFON, Slovenija

Šifra: 424

Šifra kazete: 304

Trajanje: 8 minuta