Ugljik je sastavni dio dijamanta, mine iz olovke (grafita) i čađe. Nalazimo ga i u raznim spojevima: ugljenu, karbonatima, prirodnom plinu, nafti i živim bićima. U ovoj emisiji govori se o grafitu i dijamantu. Vidjet ćemo nekoliko pokusa, proizvodnju čađe i njezinu primjenu u proizvodnji koksa…

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Srećko Vegan

Scenarij: Vesna Marić

Šifra: 405

Šifra kazete: 285

Trajanje: 21 minuta