«Gospođa Astrid baš me lijepo prikazala…», izgovara Pipi Duga Čarapa opisujući se.
Slušajući veselu Pipi učenici usvajaju pojam pridjeva, definiciju, podjelu, a na nizu
primjera iz životne svakidašnjice uče i ponavljaju stečena znanja.

Šifra: 562

Šifra kazete: 438

Trajanje: 12 minuta