Kemijski element sumpor jedan je od najvažnijih u gospodarstvu. U elementarnom stanju je žuti prah ili krutina, a u prirodi ga nalazimo i u mineralima: galenitu, sfaleritu, piritu, halkopiritu. Vidjet ćemo načine dobivanja sumpora, njegova svojstva i građu molekula, te upoznati najvažnije spojeve. Animacija i pokusi pomoći će učenicima pri upoznavanju tog elementa.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Rajka Čurčić

Scenarij: ing. Ernest Meštrović

Šifra: 428

Šifra kazete: 307

Trajanje: 19 minuta