U filmu je objašnjena temeljna struktura materijalnog svijeta: atomi i molekule. Da bi se objasnila struktura atoma i molekula bilo je nužno protumačiti kako se ti entiteti povezuju putem kovalentnih i ionskih kemijskih veza. Dakle, nisu objašnjeni samo dijelovi materijalnog svijeta, već i način kako ti dijelovi tvore cjelinu. U filmu je prikazan razvoj spoznaje o strukturi svijeta od stare Grčke do danas. U realizaciji teme korištena je filmska animacija i najnovija fotografija tunelske mikroskopije kojom čovjek vidi atome i molekule.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Filmoteka 16, Zagreb

Režija: Berislav Makarović

Scenarij: dr. Hrvoj Vančik

Šifra: 419

Šifra kazete: 299

Trajanje: 17 minuta