Ovim filmom učenike na jasan i razumljiv način uvodimo u svijet atoma. Animacijom i stvarnim snimkama protumačena je veličina atoma i njegova građa. Brojnim jasnim poredbama, temeljem zorova iz svakodnevnog iskustva, tumače se teorijski sadržaji koji izmiču tom iskustvu i nadilaze granice osjetilne spoznaje. Posebno je važno objašnjenje energetskih razina elementarnih čestica.

Namjena: srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Ljiljana Jojić

Scenarij: Ljiljana Jojić

Šifra: 435

Šifra kazete: 314

Trajanje: 18 minuta