Što je riječ i kako odabrati dobre riječi.

 

Šifra: 015012

Trajanje: 16 minuta