Prikazano je na koji način izučavanju stilskih figura pristupa suvremena književna
teorija; definira se pojam stila i stilistike te status stilske figure u tradicionalnoj retorici i
poetici, ali i u suvremenoj stilistici. U nastavku filma, nakon tradicionalne podjele
stilskih figura, na nizu primjera (pjesništvo A. G. Matoša, P. Preradovića, I. Slaminga i
J. Severa) uočavamo figure dikcije-aliteraciju i asonancu.

 

Šifra: 015003

Trajanje: 22 minute