Građu i svojstva biljne i životinjske stanice promatramo pod svjetlosnim mikroskopom. Zapažamo fantastičnu raznolikost stanica prema njihovoj strukturi. Film otkriva tkivo stanice pomoću elektronskog mikroskopa i povlači razliku u primjeni svjetlosnog i elektronskog mikroskopa.

Namjena: gimnazije i njima srodne srednje škole

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 379

Šifra kazete: 259

Trajanje: 17 minuta