Prikaz različitih športova u školi, u zatvorenom i na otvorenom prostoru, prikladan je za prikazivanje u svakom trenutku: u borbi protiv pušenja, alkohola i droge, a s ciljem razvijanja tjelesne i zdravstvene kulture.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 508

Šifra kazete: 384

Trajanje: 14 minuta