Opsegom neveliko, Novakovo je djelo svojom kakvoćom, izražajnošću i ujednačenošću jedan od vrhunaca hrvatske moderne proze, ravnopravno najboljim svjetskim književnim ostvarajima egzistencijalističkog usmjerenja

Šifra: 578

Šifra kazete: 454

Trajanje: 30 minuta