I. Škrabalo je snimio dokumentarni film o jednoj nesvakidašnjoj pojavi: o naivnoj likovnoj umjetnosti kojoj je građa slama, a autorice neudate žene iz bunjevačkih sela kod Subotice. Tema je interesantna za nastavu likovne kulture, ali po svom izrazu i sadržajnoj slojevitosti filma zaslužuje da se koristi i za nastavu filmske umjetnosti.

U Slamarkama divojkama veoma je naglašena informativnost i dokumentaristička težnja k autentičnosti. Izbor odsječaka iz stvarnosti, komentar i kretanje kamere, sve je usmjereno k što potpunijem, točnijem i jasnijem obavještavanju o zanimljivoj pojavi. Ipak Slamarke divojke nadilaze izvještaj i reportažu, lišene su suhoparnosti hladnoga faktografskog predstavljanja.

Proizvodnja: F A S (Filmski Autorski Studio)

Režija: Ivo Škrabalo

Šifra: 013364

Trajanje: 15'19''