Film prikazuje površinski i prostorno raspoređene sile, osobitosti tlaka u tekućinama, hidrostatički tlak (tlak zraka), uzgon tlaka. Osim pokusa, film obuhvaća i prikaz svakodnevnih, životnih situacija na koje se odnosi određeno fizikalno pravilo.

Namjena: srednja škola

Proizvodnja: VIDEOFON, Slovenija

Scenarij: Rajko Peternel

Šifra: 440

Šifra kazete: 319

Trajanje: 14 minuta