Film sadrži primjere raznih međudjelovanja, učinke sila: mišićne, gravitacijske, sile trenja, elastične i postupak mjerenja sila. U izvođenju pokusa naglasak je na pravilnoj ravnoteži sila i zakonu o uzajamnom djelovanju. Snimljeni pokusi jednostavni su i primjereni, ponegdje popraćeni simulacijom crteža i matematičkim opisom. Video preporučamo nastavniku kao naputak za izvođenje pokusa u nastavi.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: VIDEOFON, Slovenija

Scenarij: Rajko Peternel

Šifra: 438

Šifra kazete: 317

Trajanje: 14 minuta