Autor znanstvenog dijela projekta: prof. dr. sc. Ivan Grdešić

Autor emisije govori o razvoju i značenju samouprave, a zatim o decentralizaciji procesa odlučivanja i političkoj participaciji, samoupravi općina i gradova i, na kraju, o ulozi nevladinih organizacija i sindikata u razvoju samouprave.

Proizvodnja: Phenomena

Režija: Sead Alić

Scenarij: Sead Alić

Šifra: 514

Šifra kazete: 390

Trajanje: 31 minuta