Razlozi nestajanja bijelih roda su neprilike na područjima gniježđenja u Europi i na selidbenim putovima i mjestima zimovanja u Africi. Promjene klime, gubitak staništa vezanih uz prehranu, gubitak mjesta za gniježđenje, trovanje pesticidima itd. Danas ih u Hrvatskoj više nema oko Zaprešića, Sesveta, Samobora, Duge Rese, Vojnića i Otočca.

Proizvodnja: HTV, 2005.

Šifra: 041084

Trajanje: 30 minuta