Bijela roda je jedina ptičja vrsta koja živi slobodno u prirodi, a ekološki se usko vezala uz ljude. Naime, ona pravi gnijezdo isključivo u ljudskim naseljima i tamo gdje su ona u blizini područja sa hranom. Najčešće ih gradi na krovovima kuća, odnosno na dimnjacima, rjeđe na drveću. Takav izbor mjesta za gniježđenje prilično je nezgodan i jedan je od uzroka smanjenja brojnosti bijele rode, posebno u zapadnoj Europi.

Proizvodnja: HTV, 2005.

Šifra: 041083

Trajanje: 30 minuta