Što se događa u životu hrušta od trenutka polaganja jaja do pojave nove generacije kukca? Razvoj hrušta u svim fazama brižljivo prati kamera. Na kraju filma prikazano je čime se i kako hrani hrušt, te postaje jasno zašto se ubraja među štetnike.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 041038

Trajanje: 9 minuta