Ptice (razred Aves) su stanovnici svih kontinenata, prilagođene većini staništa tako da sa nama ovaj planet dijeli više od 9600 vrsta. Karakteristikama su toliko različite da je teško uopće uspoređivati Heleninog kolibrića duljine 5 – 6 cm i noja 2,5 m visoke i 140 kg teške.

Proizvodnja: HTV, 2004.

Šifra: 041086

Trajanje: 32 minute