U ciklusu emisija Povijesna pripovijest I. do XI., oblikovna se obilježja umjetnosti pojedinih razdoblja (stilovi) interpretiraju povijesnosociološki, kao izraz određenih društvenih prilika, a mijena stilova u umjetnosti objašnjava se promjenama u životu društva. Stvarajući u čovjekovoj svijesti modele gledanja i poimanja (slikarstvo i skulptura), te oblikujući realne oblike življenja (arhitektura), likovne umjetnosti nisu samo izraz ili “odraz” života, već i djelotvorni činitelj u razvoju čovjekova odnosa prema svijetu. Zbog te međusobne ovisnosti, kao i zbog razumijevanja stila, otkrivanja strukture pojedinog razdoblja, koja je zajednička svim likovnim djelima, pridonosi i boljem razumijevanju života, a ne samo obrnuto. Poštujući načela da se likovne umjetnosti mogu najprirodnije tumačiti vizualnim sredstvima komuniciranja (lakše i jasnije nego riječima), u svakoj će emisiji, pomoću kratkog animiranog filma, biti analiziran odnos oblikovnih načela umjetnosti određenog stilskog razdoblja i društveno-povijesnih uvjeta života, te dopunjen analizom odabranih originalnih umjetničkih djela iz zagrebačkih muzeja i galerija. Iz vremena prije 25 tisuća godina prije naše ere u raznim su dijelovima Europe otkrivene spiljske slikarije čovjeka paleolita. Emisija sukcesivno vodi gledatelja od mezolita, tj. srednjeg kamenog doba, do razdoblja u kojem se u dolinama Eufrata i Tigrisa, te u dolini Nila, pojavljuju drevne civilizacije.

Namjena: osnovna, srednja i viša škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Željko Belić

Scenarij: dr. Radovan Ivančević

Šifra: 031021

Trajanje: 29 minuta