Odvajanjem od židovske vjere, kršćanstvo se počelo pojavljivati kao zasebna vjera. Kršćanske zajednice uskoro se počinju samostalno ustrojavati, zbog čega postaju metom rimskih vlastodržaca. Unatoč daljnjem razvoju događaja kršćansko učenje postaje sve prihvatljivije pučanstvu, osobito onom obespravljenom (robovima, siromasima, ženama). Nakon 312. godine i pobjede Konstantina Velikog, kršćanstvo bilježi početak svog širenja i konačni ustroj.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 482

Šifra kazete: 358

Trajanje: 25 minuta