Početak gradnje Dioklecijanove palače nije točno utvrđen. Pretpostavlja se da je to bilo oko 295. godine nakon uvođenja tetrarhije (vladavine četvorice). Po čijoj je arhitektonskoj ideji palača izgrađena i tko su bili njeni graditelji ne zna se točno. Svojim oblikom nalikuje kastrumu – vojnom logoru. Vanjski su zidovi gotovo pravokutni, a kule na uglovima palače slijede tradiciju vojne arhitekture. Dioklecijanova palača nije samo izvanredan antički spomenik, nego je i nacionalno i svjetsko dobro.

Proizvodnja: HTV, 2005.

Šifra: 544

Šifra kazete: 420

Trajanje: 30 minuta