Video prikazuje najjednostavnije ugljikove organske spojeve, koji osim ugljika i vodika sadrže i kisik. Ustroj i nomenklatura alkohola, svojstva i dobivanje kiselina i etera, oksidacija alkohola, alkoholno vrenje; jasno su predočeni crtežom, animacijom i pokusima u laboratoriju.

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Šifra: 426

Šifra kazete: 305

Trajanje: 23 minute