Strašna oluja s vihorom odnijela je rodi bebu koju je nosila mami i tati, nilskim konjima. Vjetar je bebu odnio u kuću Professora Balthazara. Cijele dane mali hipopotamus provodio je u kadi, tuširao se i pjevao. Ubrzo je postao operna zvijezda u Balthazargradu. Jednog dana, čitajući novine, o njegovim koncertima saznali su mama i tata, nilski konji.

Režija: Milan Blažeković

Scenarij: M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 013203