Emisija je snimljena u rudniku Vareš: od površinskih i jamskih kopova rude do transporta u željezaru, visokih peći. Sirovo željezo dobiva se na dva načina, u visokim pećima i elektropećima, od osnovnih željeznih ruda hematita, siderita, te koksa i vapnenca kao talioničkog dodatka. Animacijom se pokazuje proces u visokoj peći, a ostali tehnološki dio procesa snimljen je dokumentarno.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Nikola Životić

Scenarij: A. Markotić

Šifra: 409

Šifra kazete: 289

Trajanje: 19 minuta